System komputerowy tlumaczenie angielski

Z języka angielskiego enterprise resource planning czyli nic nowego jak chcenie zasobów przedsiębiorstwa. System erp istnieje wtedy technologia, w której efektywnie planujemy zarządzanie całością rezerw przedsiębiorstwa. Jest ostatnie też określenie, w którym systemy komputerowe służą wspomaganiu prowadzenia marką czy współdziałania grupy, które współpracują ze sobą w poszczególnej organizacji.

Optymalizacja zasobów Powodują to przez zebranie danych oraz umożliwianie realizacji zlecenia na zebranych wcześniej informacji. Te oto wspomaganie może wynikać wszystkich lub części szczebli zarządzania i pomaga optymalizację zasobów, jakie planują wykorzystać firmy oraz przechodzących w nich procesów. Istnieje niemało rodzajów systemów ERP, które przystępujemy do grupy zintegrowanych systemów informatycznych. Drinkiem z nich jest sposób modułowy, który zbiera się z własnych z siebie lecz współpracujących ze sobą aplikacji. Drugim choć jest system zintegrowany kierujący się z tylko samej podstawy danych i samej platformy biznesowej, w której nie występuje żadna wymiana informacji pomiędzy modułami.

Rozwinięcie systemów MRP Systemy planowania zasobów biura są jak nowym jak rozwinięciem systemów MRP II. Drinkiem z podstawowych ich czynników jest baza danych. Moduły, o jakich mowa zazwyczaj obejmują następujące obszary: sprzedaż, zarządzanie informacjami z mężczyznami, zaopatrzenie, magazynowanie, księgowość i finanse. Systemy te często pozwalają nam na sprawdzenie uprawnień kontaktu dla jednych konsumentów. Inną ważną częścią tych trybów jest dawanie użytkownikom wykonanie procesu planowania, mowa o danych dokonywania zmian takich jak sądzenia alternatywnych rozwiązań czy nanoszenie poprawek. Rozwiązania oferowane przez zespół wtedy na przykład zmiana wielkości partii dostawczej. W ostatniej chwili systemy ERP z racja zwanej wyższej oraz średniej półki tworzą własną platformę rozwoju aplikacji.