Zanieczyszczenie powietrza w nowej hucie

Rozwój technologi obróbki przemysłowej każdego typie materiałów, wygenerował niezwykle poważny problem, jakim jest zbyteczne i bardzo szkodliwe zapylenie. Rozwiązanie tej zagadki jest tematem niezbędnym dla każdego przedsiębiorstwa, które ze względu na rodzaj wykonywanych czynności, narażone jest na zanieczyszczenie powietrza pyłami.

Szkodliwość tego zanieczyszczenia wywiera nie tylko bardzo szkodliwy wpływ na zdrowie gości także osób narażonych na jego robienie, lecz też w sukcesie pyłów wychodzących z obróbki drewna, czy biomasy, mogą doprowadzić do zagrożenia wybuchem, lub pożarem. Z tego czynnika nadrzędnym warunkiem zapewnienia jak najszybszego bezpieczeństwa produkcji, jest zainwestowanie w najczystszy możliwy sposób filtracji pyłów. Obecnie powstają coraz lepsze systemy odpylania w sektorze ( dedusting systems ), jakie nie tylko oczyszczają powietrze, tylko dzięki innowacyjnym wyjściom są energooszczędne i dobre dla środowiska naturalnego. Biorąc pod opiekę jak trudne jest zagadnienie zapylenia przemysłowego, a jak dużo różnego rodzaju gałęzi przemysłu obejmuje - możliwe jest same dostosowanie instalacji filtrującej do zapotrzebowania. Najczęściej spotkać można systemy oczyszczania oparte o cyklony - można je kojarzyć mając w ten forma baterie cyklonów. Cyklony, które postępują w oparciu na wartości działania siły odśrodkowej, powszechnie widziane są za dobre, poza tymże liczą niskie gabaryty i generują niskie koszty inwestycyjne. Nowym podejściem są odpylacze filtracyjne - tkaninowe w jakich zastosowane są innego sposobu tkaniny, bibuły, czy filce. Pomimo wysokiej skuteczności filtry tkaninowe mają kluczową wadę - wielkie koszty inwestycyjne.

Systemy filtrujące potrafią stanowić wykonane na zasadzie modułu - łącząc w pewną całość wszystkie składniki, lub hybrydowe złożone z niezależnie działających elementów. Koszty instalacji odpylających chcą nie jedynie do guście zastosowanej technologi, ale i od wielkości wymagającej oczyszczenia. Obróbka przemysłowa w której takie procesy jak prowadzenie, kruszenie, przesiewanie, mieszanie czy wydobywanie surowców, nie może pełnić się bez istnienia kompleksowych układów filtracyjnych.